Prigušnice / Balasti

Prigušnice su prikladne za visoko tlačne natrijeve (HPS) i metal-halidne (MH) žarulje.

Prigušnica ograničava struju i zajedno sa starterima ima ključnu ulogu u paljenju žarulja koje sadrže inertne plinove.

Možete birati između elektroničkih ili magnetskih prigušnica.

Za više informacija kontaktirajte naše stručnjake!