Mjerni uređaji

Regulacija i praćenje raznovrsnih čimbenika za rast i razvoj biljaka!

Mjerni uređaji posjeduju svu potrebnu opremu za praćenje uspješnog rasta biljaka (kontrola temperature, PH, EC i slično).

Što su PH i EC?

Pojam PH odnosi se na broj koji služi kao mjera kiselosti odnosno lužnatosti vodenih otopina tj. potencijalni sadržaj vodikovih hidroksil (PH) iona u otopini. PH vrijednost od 1 do 6,9 smatra se kiselom, a vrijednost od 7,1 do 14 se smatra lužnatom. PH 7 se smatra neutralnim i to je je PH vode. Reakcija tla ili ph tla utječe na primanje hranjiva ovisno o potrebama kulture od kiselog do alkalnog i na taj način utječe na prinos.
EC (elektro konduktivitet) znači električna vodljivost, koja mjeri potencijal bilo kojeg materijala da provodi električnu energiju. EC mjeri količinu soli u hranjivoj otopini koja određuje smjer rasta i razvoja biljaka.

Za više informacija obratite se našim stručnjacima!