Gnojiva za cvijet

Gnojiva za fazu cvatnje omogućuju veće prinose i potiču razvoj novih cvijetova što na kraju rezultira teškim i kompaktnim plodovima.

Osim većeg prinosa gnojiva za cvijet daju i bolji okus finalnog proizvoda te se mogu koristiti u svim sustavima uzgoja i u kombinaciji sa svim ostalim hranjivima.

Primjenjuju se zalijevanjem podloge ali može i folijarno (preko lista), ovisno o  uputama proizvođača. Kemijski elementi popust kalija, calcija, magnezija, sumpora itd., te prirodni biljni hormoni i ugljikohidrati utječu da cvijet se ravnomjerno razvija i obilno rodi. Ako se hranjiva ne dodaju u dovoljnim ili se dodaju u prekomjernim količinama upravo tada nastaju biljne bolesti i gubitci usjeva.

Prikazujemo 1–9 od 19 rezultata